RODER предлага много системи за измерване на ширината, както за приложения в производствената линия, така и в метрологичната лаборатория. Някои от тези инструменти са търговски продукти и се предлагат в каталога. Други са продукти, произведени по желание на клиента и персонализирани според нуждите на производството и логистиката.

Продуктови категории за измерване на ширина