Категория Архив: Приложения в животновъдния сектор

Мониторинг на температурата, влажността, нивото и обема на биомасата

Откриване на влага с извличане на информация за съхранение.

Мярка на температура и влажност за проверка на правилното изпълнение на изработките или като подготовка за операции по съхранение и продажба.

Сравнение с математическия модел за определяне на контролни акции

Приложения на роботизирани острови, на декартови оси или на автоматични монтажни острови

Авторско право от RODER SRL - Всички права запазени - Забележка за кандидатстване AN0068

Защитни калъфи за сензори и оптични инструменти

Защитни калъфи за оптични сензори и камери

Продукти, подходящи за защита на сензори и преобразуватели в среда с високо замърсяване на околната среда

Защитни системи срещу прах, изпарения, стърготини или течни емулсии.

Приложения на роботизирани острови, на декартови оси или на автоматични монтажни острови

Авторско право от RODER SRL - Всички права запазени - Забележка за кандидатстване AN0010