Цифрови преносими скоростомери

Приложенията на тахометрите в индустриалната сфера са много. В допълнение към измерването на оборотите на въртящи се обекти (шпиндели, ротори, макари, зъбни колела), скоростта или дължината на транспортните ленти и метричният брой на продуктите могат също да бъдат измерени с помощта на измервателно колело.

Съществува и възможност за определяне на минималните обороти на въртящи се обекти без контакт с помощта на отражателна маркировка и светлинен лъч, излъчван от инструмента. За този тип приложения могат да се използват ЛАЗЕРНИ измервателни уреди, които също позволяват безопасна работа с въртящи се части, без необходимост от контакт или механично свързване на инструмента с въртящата се част.