Гамата от продукти за измерване на профила е много широка. Могат да се предложат контактни профилометри, направени с традиционни сонди, или LASER сканиращи профилометри, способни да извършват проучвания на профили без контакт и да интегрират информация със съществуващите математически модели.

Продуктови категории за измерване на профили