Мярката на опъване на кабели и въжета извършва се със специални измервателни уреди, които позволяват оценка на опъна на изпитвания елемент чрез силите, упражнявани върху макарите, които поддържат кабела или въжето.

Измерването на напрежението, извършено с тази техника, позволява облекчаване и с въже в действие и без откачване на товара.

Могат да бъдат доставени кабелни тензиометри стандартно калибриране, получени на търговско въже, или с специално калибриране на нестандартно въже.

Кабелни тензиометри