RODER предлага широка гама от измервателни уреди с диаметър както с контактна, така и безконтактна технология. Пълната интеграция на измервателните технологии с производствената среда и със системата за управление позволява да се оптимизира потока от информация, налична за съвременното управление на бизнеса.

Продуктови категории за измерване на диаметър