Цифрови измервателни уреди за измервания на тестов стенд

Il градуиран габарит (или ръстомер) е измервателен уред, използван за измерване на височината на повърхност по отношение на референтна равнина.

Манометърът се състои от градуирана пръчка, здраво закрепена върху тежка основа. Пръчката е фиксирана така, че да е идеално перпендикулярна на опорната повърхност, върху която е поставена основата. А плъзгач, оборудван с индекс, не за разлика от нониус. На слайда е фиксирана точка, която служи като Батута за размерите, които трябва да бъдат измерени.

Плъзгачът също има система за заключване на винтове, за да се избегне случайна загуба на измерването, докато боравите с инструмента.

Обикновено прътите се изработват с височина между 200 и 1000 mm, като по този начин ограничават измерванията в рамките на тези стойности.