Системи за измерване праволинейността на пръти и тръби директно на производствената линия.

Цялостни системи за проверка на праволинейност, диаметър и
дължина.
Измервателни стендове с безконтактна ЛАЗЕРНА технология или с традиционна контактна технология за измерване на
праволинейност на пръти или тръби в линии за изтегляне, екструдиране, заваряване и валцоване.
Интегриране на функции за измерване на диаметър, овал и дължина.

Пълна интеграция с производствената линия за избор на материал и статистически анализ.

Незабавно показване на стойностите за праволинейност, диаметър и дължина директно в софтуера за управление


Софтуер за преглед на направените измервания.

Софтуер за измерване в реално време на изправеността на контролната щанга. Измерване на пълната и частична праволинейност за всяка секция на пръта, за да се подчертае секцията, която е най-засегната от грешка в праволинейността. Интегриране на функции за измерване на диаметър, овал и дължина за пълен контрол на всички параметри на пръта.


Интуитивен и бърз за справка интерфейс, подходящ за производствената среда и използваем от машинни оператори и служители
производство.


Искате ли помощ при избора на продукта?