Цифрови измервателни уреди за индустриални приложения

Професионалните динамометри, дигитални и механични, се отличават със своята функционалност, практичност, обхват и са калибрирани по най-строгите европейски стандарти.

За да се измери теглото на тялото без грешки, уредът трябва да бъде окачен на твърда повърхност, неподвижен и във вертикално положение, без да се накланя по време на отчитане. Тялото, чието тегло искате да знаете, е закачено за другия свободен край.

Механични устройства по-стари с пружина, оборудвана с градуирана скала, изразяват получената стойност в килограм тегло, нютон или дин.

В цифровите инструменти, вместо това интензитетът на силата се изчислява по същия принцип, но стойността се показва директно на LED или LCD дисплей.