Системи за измерване на дебелина с непрекъснато сканиращи лазерни сензори

Цялостни системи за управление на
дебелина чрез непрекъснато сканиране на материала.
Измерване на дебелина, ширина и плътност
директно на производствената линия. Софтуер за контрол в реално време
на разпределението на дебелината. Незабавно сравнение с допустими отклонения и
с идеален профил с автоматично генериране на аларми и сигнали
корекция на машината.

Софтуер за анализ на профили и
управление на екструзионната глава.
Софтуер за анализ на данни с автоматично изчисляване на средната дебелина на профила и на дебелините на отделните зони. Възможност за
свързване към система за автоматично регулиране на процеса. Взаимодействие с PLC на производствената линия и със системата
управление.

Модели с обратна ролка.
Модели с принцип на работа на проекция на сянка, които също могат да измерват
прозрачни, полупрозрачни, лесно деформируеми материали или които поради необходимост от процеса трябва да преминат през поддържани от ролки.

Измервания върху лесно деформируеми материали с непрекъснато сканиране и релеф на напречния профил

Измервания на тънки и лесно деформируеми материали с помощта на измервателна ролка и ЛАЗЕРНА сканираща система.


Искате ли помощ при избора на продукта?