Измерването на позицията представлява стандартно приложение за индустриална автоматизация и контрол на процесите. RODER може да достави измервателни уреди и системи за управление за измерване на позицията както в метрологичната лаборатория, така и в производствената линия

Продуктови категории за измерване на позиция