Решения за измерване на въртящ момент и мощност за тестови стендове, тестови системи и контрол на процеси. 

Датчици за въртящ момент на пейка за измерване на въртящ момент на динамометрични ключове, превключващ елемент, брави, механични инструменти, кранове или шибъри.

Гаечни ключове аналогови и цифрови за контрол на въртящия момент на затягащи елементи (винтове и болтове) или за производствен контрол.

Динамометри и силомери за статичен или динамичен контрол в лабораторията, в производството или по време на тестове за ергономичност и безопасност при работа.