Измерването на преместването може да се извърши с контактни технологии, използвани главно за измерване на малки разстояния и малки премествания, или с безконтактни LASER технологии. Измерването на изместване с технологията LASER е надеждна и консолидирана техника за измерване на големи разстояния и особено на движещи се или лесно деформирани обекти.

Продуктови категории за измерване на преместване