Контактни профилометри за лаборатория

Контактни профилометри за измерване и проверка на сложни механични части или за профилни измервания върху струговани, смлени, формовани или екструдирани части. Мярката на размерни размери или геометрични характеристики възможно е ръчно или с помощта на интегрирания цифров контролер. Интегрираният цифров контролер позволява изчисляването на размерни и геометрични характеристики, започвайки от точки и координати, взети при сканирането на профила. Интерфейсът с компютър позволяваекспортиране на данни за бъдещ анализ или за генериране на персонализирани отчети.