Профилни проектори за оптични измервания

профилни проектори

Оптични профилни проектори за измерване и проверка на сложни механични части или за профилни измервания върху уплътнения, нарязани парчета, уплътнителни пръстени и перфорирани части. Мярката на размерни размери или геометрични характеристики възможно е или ръчно с оптичната маса или с помощта на интегрирания цифров контролер. Интегрираният цифров контролер позволява изчисляването на размерни и геометрични характеристики, започвайки от точки и координати, взети на оптичната маса. Интерфейсът с компютър позволяваекспортиране на данни за бъдещ анализ или за генериране на персонализирани отчети.