Цифрови дълбокомери

Il дълбокомер е инструмент, използван за измерване на дълбочината на зенкери, жлебове, плитчини, глухи отвори, стъпала и др.

Il дълбокомер съставен е от милиметров прът или линеен преобразувател със заземена основа, която се поставя в горната част на отвора.

Особеността на дълбокомер голямата опорна основа почти напълно предотвратява накланянето на калибро, и следователно всяка грешка в измерването, дължаща се на грешка в позиционирането.

В цифровата версия измерената стойност се чете лесно на големия LCD дисплей.