Цифрови преносими измерватели на въртящия момент

Преносимите датчици на въртящ момент се използват върху елементи, които не са лесно транспортируеми или разположени по такъв начин, че да не позволяват измерване с традиционен настолен инструмент.

Типичните приложения са: проверка на въртящия момент на затваряне и отваряне на брави, проверка на момента на затягане на сглобени части, проверка на статичния момент на затваряне на пръстеновидни гайки, контрол на качеството в лаборатория.

Интерфейсът за данни позволява свързването на стендовия измервател на въртящия момент към компютърни системи, способни да вземат проби от стойността на въртящия момент на редовни интервали и представят вариацията на мярката върху графика.