Измерванията на дължина могат да се извършват с различни измервателни системи и с различна технология. В някои случаи е удобно да се използват системи за измерване на контакт, в други случаи е по-удобно да се използват безконтактни системи от оптичен или LASER тип.

Продуктови категории за измерване на дължина