Тест за адхезия на покрития

Измервателни средства и технологии за тестът за адхезия в производствената линия или в метрологичната лаборатория.
Измерването на адхезията може да се извърши със специални инструменти, предназначени да проверят отделянето на покритията от тяхната основа.
Широка гама от инструменти и технологии, проектирани и произведени от най-големите индустриални групи в света, с постоянна поддръжка и разширена гаранция.

Системите за изпитване на адхезия на покритията позволяват измерване на силата, необходима за създаване на отделяне на покритието от неговия субстрат. Специално оборудване създава прогресивна сила върху проба от материал. Моментът, в който се създава отделянето на покритието, се запаметява от инструмента и може да се използва както за производствен контрол, както в метрологичната лаборатория за примерни тестове.