Измервателни уреди и технологии за измерване на влажност в производствена линия или в метрологична лаборатория. Измерването на влажността може да се извърши със сензори и измервателни уреди, специално проектирани за измерване на влажност и/или температура за определяне на точката на оросяване.

Un влагомер (наричан още термохигрометър или хигрометър) измерва влажността на въздуха или равновесната влажност на материала по безопасен, бърз и прецизен начин.