Датчици за линейно положение с LVDT технология

Il индуктивен преобразувател на изместване, известен също като LVDT разширение, е електромагнитно устройство, използвано за измерване на малки премествания. LVDT преобразувателят има висока точност и повторяемост дори при трудни условия на работа и при наличие на замърсители.

Датчици за положение и изместване Sono здрави и надеждни, те осигуряват дълъг експлоатационен живот. Те предлагат диапазони на измерване от 0,2 mm до 10 mm във версиите с висока точност и до 300 mm във версиите със стандартна точност.

Предлагат се икономични, миниатюрни, херметизирани, пружинни, със или без вградена електроника версии. Всички LVDT преобразуватели могат да бъдат свързани към усилватели с аналогови, RS232, USB или fieldbus изходи.


RODER RLT-100 серия LVDT преобразуватели

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


Датчици LVDT от серия GT22

 • Ход на пръта 4,3 мм
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер
 • Ръководство за сачмения лагер отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на неадекватно затягане на сондата
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване 

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


Датчици LVDT от серия GTD21

 • Ход на пръта 4,3 мм
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер
 • Ръководство за сачмения лагер отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на неадекватно затягане на сондата
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване 

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


Датчици LVDT от серия GTD211

 • Ход на пръта 4,3 мм
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер
 • Ръководство за сачмения лагер отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на неадекватно затягане на сондата
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване 

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


Датчици LVDT от серия GTD22

 • Ход на пръта 4,3 мм
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер
 • Ръководство за сачмения лагер отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на неадекватно затягане на сондата
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване 

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


Датчици LVDT от серия GT27

 • Универсални сонди за класически приложения, особено с устройства с много квоти.
 • Дълъг ход на повдигане за по-голяма защита на сондите 
 • Ход на пръта 10,3 мм
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване  

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


Датчици LVDT от серия GT271

 • Универсални сонди за класически приложения, особено с устройства с много квоти.
 • Дълъг ход на повдигане за по-голяма защита на сондите 
 • Ход на пръта 10,3 мм
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване  

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


Датчици LVDT от серия GT28

 • Универсални сонди за класически приложения, особено с устройства с много квоти.
 • Дълъг ход на повдигане за по-голяма защита на сондите 
 • Ход на пръта 10,3 мм
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване  

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


GT21HP серия LVDT преобразуватели

 • Универсални сонди за класически приложения и интензивна употреба.
 • Високоточна сонда, подходяща за измерване на габаритни блокове
 • Ход на пръта 4,3 мм
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер
 • Ръководство за много прецизен сачмен лагер, отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на недостатъчно затягане на сонда
 • Степен на защита IP64 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване   

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


GT22HP серия LVDT преобразуватели

 • Универсални сонди за класически приложения и интензивна употреба.
 • Високоточна сонда, подходяща за измерване на габаритни блокове
 • Ход на пръта 4,3 мм
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер
 • Ръководство за много прецизен сачмен лагер, отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на недостатъчно затягане на сонда
 • Степен на защита IP64 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване   

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


Датчици LVDT от серия GTD212

 • Сонди, предназначени за използване с устройства, които интегрират напълно или полуавтоматизирани измервателни последователности.
 • Ход на пръта 3,2 мм, линеаризиран
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер
 • Ръководство за сачмения лагер отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на неадекватно затягане на сондата
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване 

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


Датчици LVDT от серия GTD222

 • Сонди, предназначени за използване с устройства, които интегрират напълно или полуавтоматизирани измервателни последователности.
 • Ход на пръта 3,2 мм, линеаризиран
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер
 • Ръководство за сачмения лагер отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на неадекватно затягане на сондата
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване 

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


LVDT преобразуватели серия GTL212A

 • Сонди, предназначени за използване с устройства, които интегрират напълно или полуавтоматизирани измервателни последователности.
 • Ход на пръта 3,2 мм, линеаризиран
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер
 • Ръководство за сачмения лагер отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на неадекватно затягане на сондата
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване 

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


LVDT преобразуватели серия GTL222A

 • Сонди, предназначени за използване с устройства, които интегрират напълно или полуавтоматизирани измервателни последователности.
 • Ход на пръта 3,2 мм, линеаризиран
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер
 • Ръководство за сачмения лагер отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на неадекватно затягане на сондата
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване 

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


Датчици LVDT от серия GTD272

 • Сонди, предназначени за използване с устройства, които интегрират напълно или полуавтоматизирани измервателни последователности. 
 • Ход на пръта 10,3 мм, дълъг ход на повдигане 
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер
 • Ръководство за сачмения лагер отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на неадекватно затягане на сондата
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване 

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


Датчици LVDT от серия GTD282

 • Сонди, предназначени за използване с устройства, които интегрират напълно или полуавтоматизирани измервателни последователности. 
 • Ход на пръта 10,3 мм, дълъг ход на повдигане 
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер
 • Ръководство за сачмения лагер отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на неадекватно затягане на сондата
 • Степен на защита IP65 съгласно CEI 60529
 • LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване 

LVDT трансдюсери от серия Tesa GT21

 • Обхват на измерване +/- 1 мм
 • Общ механичен ход на пръта с размери 4,3 мм
 • Силата на измерване може да се избира между 0.63 N и 4 N
 • Фиксиращо стебло Ø 8 мм с възможност за затягане по цялата дължина
 • IP65 защита
 • Механично движение на измервателната пръчка с предварително натоварване на пружината


LVDT преобразуватели серия GTL272A

LVDT преобразуватели серия GTL282A

Датчици LVDT от серия GT41

Датчици LVDT от серия GT42

Датчици LVDT от серия GT43

Датчици LVDT от серия GT44

Датчици LVDT от серия GT31

LVDT преобразуватели серия FMS100

LVDT преобразуватели серия FMS102

LVDT преобразуватели серия FMS130

LVDT преобразуватели серия FMS132

LVDT преобразуватели FMS100-P серия

LVDT преобразуватели FMS102-P серия

LVDT преобразуватели FMS130-P серия

LVDT преобразуватели FMS132-P серия

ТЕХНИЧЕСКА ДЪЛБОТА

Преобразувателят е направен с помощта на тръба, съставена от три намотки, подредени с паралелни оси и с подвижна феромагнитна цилиндрична сърцевина вътре. Централната намотка се нарича първичен e gli altri дължимо вторичен: първичната е свързана към генератор на променливо напрежение, изходното напрежение се измерва в краищата на вторичните.

Когато сърцевината е в центъра, напрежението, индуцирано върху вторичните намотки, тъй като тези намотки са навити в несъответстваща посока, е равно, но противоположно, така че измереният сигнал за напрежение е практически нулев. С движението на сърцевината обаче взаимните индуктивности се променят и в зависимост от това дали се движи наляво или надясно, индуктивното свързване с вторичното съответно отляво или отдясно ще бъде по-голямо. Следователно изходният сигнал ще варира пропорционално на изместването на сърцевината.

Така нареченият се използва за превеждане на изходния сигнал LVDT фаза разграничаващи демодулатори. Това са електронни устройства, които ви позволяват да извлечете ефективната стойност на напрежението, представляващо изместването, и да интерпретирате от коя част на нулата се получава изместването. Най-известният от всички използва двоен мост на Грац, който коригира променливия сигнал, идващ от вторичните намотки, и прави алгебричната сума. В зависимост от знака на сумата е възможно да се разбере от коя страна на нулата е настъпила смяната.

LVDT е много чувствителен датчик, способен да измерва преместванията от порядъка на фракциите на микрометъра. В зависимост от честотата на захранване на първичния и масата на ядрото, има изключващи честоти от няколкостотин херца и следователно добри динамични реакции на бързи движения, които варират във времето.

Типични качества на индуктивните сонди RODER: отлична повторяемост, издръжливост и дълготрайност • Всички RODER аксиално движещи се индуктивни сонди са монтирани на сачмен лагер, с изключение на миниатюрни модели. • Водачът на сачмения лагер гарантира много ниска чувствителност към радиални сили, упражнявани върху измервателния прът. Ролка против въртене подобрява движението на механичния водач. • Аксиалните водачи на сондата са силно защитени срещу проникването на течности (масла) или твърди вещества (прах) чрез висококачествен защитен маншон от еластомер. • Измервателните контакти могат да бъдат заменени или променени. Предлага се широка гама с различна геометрия, форма и размер. • Измервателната сила може да се адаптира чрез смяна на пружината според типа на сондата.

Аксиално движение RODER сонди Стандартно изпълнение Универсални сонди за класически приложения и интензивна употреба. - Ø 8 мм фиксиращ болт с възможност за затягане по цялата му дължина. - Измервателна пръчка, монтирана на сачмен лагер. - Ръководство за сачмения лагер отделно от фиксиращия болт, за да не повлияе отрицателно върху движението на измервателния прът в случай на неадекватно затягане на сондата. - Степен на защита IP65 според CEI 60529. - Широка гама от аксесоари: измервателни контакти, комплект пружини и др. - LVDT изпълнения и съвместими с електронни инструменти на други марки, достъпни при поискване.