Цифрови микрометри за контактни измервания

Контактният микрометър е инструмент, който измерва размерите на даден елемент, като го затяга с микрометричен винт.

По принцип терминът „контактен микрометър“ се отнася до външни микрометри, но има и други видове микрометри, например вътрешни микрометри, дълбочинни микрометри или 3-точкови микрометри, в зависимост от различните измервателни приложения.

Измеримият диапазон се различава на стъпки от 25 mm - напр. от 0 до 25 mm и от 25 до 50 mm - в зависимост от размера на измерваната част, така че обикновено е необходимо да се използва микрометър, който съответства на целта.

За да калибрирате микрометър, използвайте габарит. За да се правят точни измервания, повърхността на наковалнята винаги трябва да е равна. След няколко измервания повърхността може вече да не е равна поради износване или натрупване на мръсотия. Следователно, използвайте периодично част, известна като интерферометрично стъкло за плоскост, за да проверите дали повърхността е равна според показаните пръстени на Нютон.

Когато измервате метална мишена и калибрирате с габаритен блок, обърнете внимание на топлинното разширение. Винаги когато е възможно, избягвайте да държите метала с голи ръце или използвайте ръкавици, които не предават топлина и са предназначени за прецизна работа.

Интервалът на калибриране на микрометрите обикновено е между 3 месеца и 1 година.