Цифрови компаратори и линейни преобразуватели

Сравнителят е измервателен инструмент, използван за линейни измервания на изместване, трептения, грешки във формата, позиции и вибрации.

Сравнителят използва линеен преобразувател, обикновено цилиндричен с форма, и дисплей, който показва изместването на пръта. Краят на пръта, наречен сонда, е в контакт с повърхността на обекта, който се измерва.

Сравнителите на RODER са изработени с миниатюрни индикатори и с много ниска консумация, така че да могат лесно да се захранват от батерия с общ бутон. Дисплеите на сравнителите обикновено се правят с разделителна способност 0,01 mm (в средна степен), 0,001 mm (хилядна). Някои специални модели на сравнителни устройства могат дори да достигнат разделителна способност под един микрон.