Измерването на торсията се използва както за измерване на обекти, които трябва да се завинтват или развият, така и в приложения, където е необходимо да се оцени напрежението на завършен обект, подложен на контролирано въртене. Използват се специални инструменти за измерване на торсията за калибриране на въртящи ключове или електрически или пневматични отвертки.

Продуктови категории за измерване на усукване