Безконтактни измервания на дебелината на производствената линия с LASER манометри

RODER непрекъснато измерване на дебелината

LASER манометри за безконтактен контрол на дебелината и ширината на плоските материали. Подходящ за измерване на дебелината на листове, ленти, дъски, профили и килими. Компактната конструкция позволява поставяне в съществуващите производствени линии или лесно интегриране в нови строителни линии. Безконтактното измерване позволява да се измерват движещи се обекти, дори с висока скорост или лесно деформируеми материали, които с техники за контактно измерване биха били трудни за измерване.