Системи за габаритно и геометрично управление на железопътни зали

Проучване на профила на железопътната зала с извличане на геометрична или размерна информация

Мярка на ъгли, разстояния, отвори, позиции за проверка на правилното изпълнение на работата или като подготовка за заваръчни и монтажни операции

Сравнение с математическия модел за определяне на контролни акции

Приложения на роботизирани острови, на декартови оси или на автоматични монтажни острови

Техника на 3D лазерно сканиране, базирана на технологията за оптична триангулация и реконструкция на профили с облаци от точки.
Системи за измерване на профили чрез откриване на облаци от точки в 3 измерения и последваща числена обработка на карти. Технологията LASER позволява да се получи много висока точност дори върху сложни предмети и материали с различни оптични характеристики. Широка гама от системи за обработка на изображения и техники за реконструкция ви позволяват да извлечете желаната размерна и геометрична информация.

Остров за статично и динамично управление на размерите на железопътни зали. Системата осигурява
напълно автоматичен начин за проверка на всички параметри на размерите на една стая
железопътна линия (диаметри, многосекционни профили на колелата, габарити, трептения, дължини,
плъзгачи и позиции). В допълнение към традиционното управление на колелата и оста
извършват се проверки и на шпинделите и спирачните дискове. Типът трапезария
анализира и всички свързани параметри, които ще бъдат анализирани (модел на колелото, размери, присъствие
или липса на втулки, наличие или липса на спирачни дискове и относителни позиции)
зарежда се автоматично чрез четене на баркод и компютърна връзка
към производствения сървър. В края на контролния процес стаята се връща в потока
производство и съответният отчет се изпраща на централната база данни за решения от
предприемат в следващите етапи на производство.

Авторско право от RODER SRL - Всички права запазени - Забележка за кандидатстване AN0038