Устройства за измерване на дължина и положение за лесно деформирани профили

Измерване на профил RODER с лазерен скенер и лазерен профилометър

Системи за измерване на дължина за лесно деформируеми материали като гумени уплътнения, полистиролни профили, уплътнения, текстил и полиуретанова пяна. Наличието на лазерен показалец позволява лесно и точно идентифициране на измервателната точка дори върху лесно деформируеми материали.

Използването на прецизен линеен преобразувател позволява измерването на дължината със стотична минимална точност дори върху обекти, които е невъзможно да се измери с контактни измервателни уреди.

Електронният контролер DIGI-1000 позволява показването на измерването в реално време и предаването на откритите данни към системи за събиране на данни или системи за управление.