Измерване на скоростта и дължината без контакт с оптични инструменти

LED осветители спектрален анализ на цветовете

LASER скоростомери за безконтактни измервания на скоростта и дължината