Безконтактни измервания на дебелината на производствената линия с LASER манометри

лазерен дебеломер за измерване на дебелината на метални ленти, листове и непрекъснати ленти в инсталации за ецване и рязане

Безконтактните измервания на дебелината и ширината с помощта на лазерни технологии вече са реалност.

Лазерните технологии, особено инструментите за измерване на дебелина, предлагат големи предимства пред традиционните контактни измервания.

Благодарение на тяхната висока производителност, тези технологии могат да революционизират начина, по който се правят измервания на дебелината и ширината в промишленото производство.

Лазерните измервателни системи позволяват получаването на точни и надеждни данни дори при високи скорости и при трудни условия на околната среда.

Лазерните системи са в състояние незабавно да предоставят точна информация за дебелината или ширината на материала, който се изследва. Веднъж инсталирани на производствени линии, лазерните системи могат бързо да бъдат регулирани, за да отговарят на различни типове материали или размери, което прави производството изключително гъвкаво и предлага висока степен на точност на измерване.

Лазерните сензори могат също така да осигурят напълно автоматична работа и да премахнат необходимостта от скъпа и честа поддръжка, какъвто е случаят с традиционното тактилно измерване.

Друго голямо предимство е, че лазерните системи не изискват подходяща подготовка на материала, който ще се тества преди извършване на измервания.

Конфигурацията на машината може да бъде изпълнена с вграден софтуер, който поддържа много стандартни индустриални протоколи, като по този начин се квалифицира като лидер в индустрията 4.0.

ЛАЗЕРНИТЕ дебеломери са една от най-модерните технологии, представени на пазара, когато става въпрос за приложения, посветени на точното измерване на дебелини и ширини.

Това решение предлага много висока прецизност на четене и скорост на работа през цялата производствена процедура; всъщност дебелината или ширината могат да бъдат отчетени без директен контакт с обработвания материал, което гарантира лесна употреба и точни резултати при всеки работен цикъл.

Комбинацията от свръхпрецизни сензори и оптика с висока разделителна способност осигурява отлично точни резултати, независимо от материала, който трябва да се анализира, и условията на околната среда.

В заключение, благодарение на съвременните технологии като ЛАЗЕРНИТЕ дебеломери, индустрията вече има достъп до инструментите за бързо и прецизно отчитане.