Безконтактна профилометрия и обратна техника със скенер LASER

лазерен скенер за профилно измерване на зъбни колела и зъбни колела

Контактната и безконтактната профилометрия е измервателна техника, използвана за реконструиране на геометрията на обект. Традиционно контактната профилометрия използва прът с монтиран отгоре сензор за сила/позиция за измерване на промените в повърхността на обекта. Използването на лазерни скенери обаче става все по-популярно за анализ на размерите на геометрията на обекта.

Тази техника използва лазерен лъч, проектиран върху обекта за измерване, и позволява профилът да бъде реконструиран бързо и точно.

Системите за лазерно сканиране се използват за генериране на триизмерни модели на обекти и технологията става все по-разпространена в цифровата реконструкция. Система, базирана на лазерен скенер, е способна да получава подробна информация за обекти чрез разширяване на границите на традиционните техники като контактна профилометрия.

Процесът на измерване може да бъде автоматизиран и предлага точни резултати, дори ако обектът за измерване е сложен и неудобен за ръчна обработка.

Използването на лазерни скенери в обратното инженерство предлага големи предимства пред използването на конвенционални инструменти, като например възможността за реконструиране на сложни форми в допълнение към правилните, като дупки и слотове, но също и неправилни повърхности като криви и естетика на повърхностите; следователно има по-малка нужда да се прави без някои сложни геометрични функции, чието изчисляване би отнело много дълго време с помощта на традиционните математически методи.

Продължавай да четеш „Безконтактно профилиране и обратно инженерство с ЛАЗЕРЕН скенер“