Измервателни системи CHECK-ISL

Роботизирани острови за контрол за проверка на механични части с бране и разтоварване директно на производствената линия

RODER SRL предлага новата серия CHECK-ISL роботизирани системи за автоматично измерване в производствената линия на размерни величини, геометрични и визуални параметри.

Семейството CHECK-ISL представлява естествената еволюция на серия от системи, разработени първоначално, за да отговорят на специфичните нужди от измервания (персонализирани системи, изработени специално за конкретни производствени нужди) и впоследствие проектирани и стандартизирани, за да се превърнат в изпитана и надеждна система, налична в различни производствени сектори и приспособима към всяко изискване за производство или контрол на качеството.

Семейството CHECK-ISL се състои от серия хардуерни компоненти, софтуер, измервателни уреди и механични конструкции, специално разработени за измерване на размерни величини, геометрични характеристики, физични величини и визуални аспекти директно на производствената линия.

Значителният опит, натрупан в областта и използването на собствени технологии, специално разработени от RODER SRL, направи възможно постоянно подобряване на работата на тези автоматични системи.

RODER SRL е в състояние да осигури не само сензорите за измерване, но и цялата система за придобиване, електронните контролни табла за управление и сигнализация, автоматичната система Pick & palce, софтуера за анализ на данни, системите за почистването и защитата на сензорите, механичните опорни рамки и накрая всички съвети, необходими за постигане на реалното решение на проблема с измерването.

Нашият технически офис е в състояние да следва приложението, като се започне от първото определение на спецификациите до въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и периодична поддръжка на системите в производствената линия.

Типичните приложения са контрол на:

 • твърдост
 • грапавост
 • диаметри
 • гладкост
 • Профили
 • дебелини
 • Разстояния
 • дължина
 • дълбочина
 • Център разстояния
 • деформация
 • Визуални дефекти
 • интегритет
 • Контрол на текст (OCR)

Силни страни на системата CHECK-ISL

Автоматично избиране на детайла директно на производствената линия чрез използване на Pick & Place или робот.

Намалено време за цикъл и висока надеждност при работа с дори сложни или тежки части.

Измерване на физическите, геометрични или размерни характеристики на детайла по напълно автоматичен начин.

Автоматично управление на отпадъците с отделяне от производствения поток.

Възможност за автоматично маркиране на парче с класификация на толерансния клас или с препратки към системата за управление (партида, подбор, клиент)

Софтуер за управление на Island, който също може да управлява всякакви автоматични настройки на системата.

Самостоятелна платформа в комплект с периметрова сигурност и интегриран електрически панел

Лесен за инсталиране и използваем дори от неекспертен персонал