Защитни калъфи за сензори и оптични инструменти

Защитни калъфи за оптични сензори и камери

Продукти, подходящи за защита на сензори и преобразуватели в среда с високо замърсяване на околната среда

Защитни системи срещу прах, изпарения, стърготини или течни емулсии.

Приложения на роботизирани острови, на декартови оси или на автоматични монтажни острови

Авторско право от RODER SRL - Всички права запазени - Забележка за кандидатстване AN0010