Системи за контрол и локализация на течове по тръби, фитинги и втулки

Откриване на течове по тръби и фитинги с извличане на информация за запечатване.

Мярка на налягане за проверка на правилното изпълнение на работата или като подготовка за заваръчни и монтажни операции

Сравнение с математическия модел за определяне на контролни акции

Приложения на роботизирани острови, на декартови оси или на автоматични монтажни острови

Авторско право от RODER SRL - Всички права запазени - Забележка за кандидатстване AN0037