Системи за контрол на времето и височината на горната мъртва точка в производствената линия

Фазово откриване с извличане на геометрична или размерна информация

Мярка на ъгли, разстояния, отвори, позиции за проверка на правилното изпълнение на работата или като подготовка за заваръчни и монтажни операции

Сравнение с математическия модел за определяне на контролни акции

Приложения на роботизирани острови, на декартови оси или на автоматични монтажни острови

Контролен остров, който позволява регулирането на TDC (горна мъртва точка) на a
двигател с вътрешно горене. Системата осигурява контролирано движение на вала на двигателя
докато достигне точно положение (TDC) и позволи правилното
сглобяване на компонентите, които ще определят правилния график на работния цикъл на
двигател. Системата зарежда правилната времева стойност от системата за управление
според сглобявания модел на двигателя. Операторът
се ръководи при всички операции по сглобяване на измервателното оборудване на основата и
във всички последователни операции по сглобяване и проверка. Откритите стойности и правилните
последователността от операции се записват в определен отчет и се прехвърлят в базата данни
на производствената линия за по-късна консултация и за осигуряване на коректност
проследяване на продукта.

Авторско право от RODER SRL - Всички права запазени - Забележка за кандидатстване AN0073