ЛАЗЕРЕН скенер за управление на размерите и геометрията на непрекъснатите продукти в производствената линия

Системите за лазерно сканиране са вид технология за инспекция, използвана в производствената индустрия за осигуряване на точно измерване на формата и размера на продуктите.

Лазерната технология предлага несравнима точност при проверка и измерване на продукти със сложни контури, включително 3D профили. Освен това скоростта и надеждността, с които лазерът може да извършва проверки, го правят идеален за производствени линии, където скоростта е от съществено значение. Лазерните системи могат да се използват за различни приложения, включително проверка на размерите и геометрията на непрекъснати продукти на автоматизирани производствени линии.

Скенерът с лазерен лъч се състои основно от лазерен източник, оптичен модул и контролно устройство. Източникът на светлина изпраща фокусиран лъч с висока енергия върху повърхността на изследвания продукт. Оптичният модул преобразува отразяващия лъч в електрически импулс, който след това се обработва от контролно устройство. Устройството позволява на лазерната система да прави точни размерни и геометрични измервания на продукта, както и да проверява наличието или отсъствието на специфични структурни свойства като неправилна геометрия или размерни вариации в рамките на дефинирани допуски.

Основното предимство на използването на технологията за лазерно сканиране пред конвенционалните техники е точността. Тъй като лазерните скенери могат да улавят подробна информация с изключителна точност, няма нужда от повтарящи се ръчни проверки, които отнемат ценно време в автоматизираните производствени линии. Данните, събрани от сензорите, след това могат да се разглеждат като 3D графики и да се анализират, за да се идентифицират всякакви аномалии по време на производствения процес, преди те да повлияят на функционалността и производителността на крайния продукт.

Възможностите на технологията за лазерно сканиране не се ограничават само до проверка на размерите, но също така включват измерване на триизмерната повърхност на изследвания обект и цифрова обработка на същите данни; което ще позволи на промишлените оператори лесно да идентифицират всички проблеми, свързани с качеството на единичния детайл, преди да достигне последния етап от процеса, като по този начин ще намалят фаталните времена поради човешка грешка и ще избегнат твърде скъпи и неефективни и широкомащабни решения за поддръжка.

Лазерните скенери са машини за измерване и контрол, които позволяват на компаниите да откриват качеството на продуктите на производствената линия. Използването на този инструмент позволява да се получи по-висока точност на измерване и по-висока скорост в сравнение с използването на други методи за проверка. Лазерната технология също така предлага възможност за непрекъснато извършване на прецизни размерни и геометрични проверки на продуктите.

Тези функции правят лазерните скенери идеални за по-бързо и по-ефективно инспектиране на продукти на производствена линия. Едно особено важно предимство е, че много артикули могат да бъдат проверени едновременно, спестявайки ценно време. Например компаниите могат да използват тази технология, за да открият незабавно дали има неправилно сглобяване, дали е имало дефект по време на производствения процес или ако е имало промяна в размерите на готовия продукт. Освен това е възможно постоянно да се следи качеството на продукта по време на производствения процес, като се гарантира, че крайното качество отговаря на стандартите, определени от компанията.

Лазерните скенери предлагат и някои допълнителни предимства като възможност за четене на релефни баркодове или 3D матрични QR кодове, представени върху частите за проверка, както и възможност за четене на топлинни знаци, отпечатани преди това върху повърхността на материала, който ще се проверява. Това ще позволи на компаниите не само да предоставят обратна връзка в реално време за текущото състояние на продукта, но и да проследяват важна информация, свързана с произхода и идентифицирането на материала, използван в производствения процес.

Освен това, благодарение на напредъка в промишлената електроника и компютърните технологии, съвременните лазерни системи са по-точни и надеждни от всякога. Системите включват усъвършенствани функции като алгоритми за предотвратяване на смущения, за да се избегнат грешки, причинени от изкуствено генерирани източници на светлина или от импулси от други промишлени машини.Всички събрани данни се предават директно към специализирания софтуер без човешка намеса, за да ги анализира и обработва.

Авторско право от RODER SRL - Всички права запазени - Забележка за кандидатстване AN0018