Мониторинг на температурата, влажността, нивото и обема на биомасата

Откриване на влага с извличане на информация за съхранение.

Мярка на температура и влажност за проверка на правилното изпълнение на изработките или като подготовка за операции по съхранение и продажба.

Сравнение с математическия модел за определяне на контролни акции

Приложения на роботизирани острови, на декартови оси или на автоматични монтажни острови

Авторско право от RODER SRL - Всички права запазени - Забележка за кандидатстване AN0068