Измерването на скоростта може да се извърши с контактни измервателни системи (метрични колела) или с безконтактни измервателни системи, главно оптични.

Продуктови категории за измерване на скорост