Измерванията на дълбочината могат да се извършват с традиционни технологии, обикновено в контакт или с безконтактни технологии, използващи LASER измервателни системи. И в двата случая RODER предлага системи и измервателни уреди за пълно интегриране в производствения цикъл.

Продуктови категории за измерване на дълбочина