Използването на едни и същи техники за измерване на диаметъра също позволява измерване на овалността. Комбинацията от измервателни уреди с много диаметър в двуосна, триосна или квадриаксиална конфигурация позволява да се получи измерването на овалността. Динамични системи за лазерно сканиране също са на разположение за определяне на профила на многосекционната овализация.

Продуктови категории за измерване на овалност