Измервания на разстояние

ЛАЗЕРНИ измерватели на разстояние
Триангулационни ЛАЗЕРНИ сензори
Линейни преобразуватели
LVDT преобразуватели
Оптични линии
Цифрови сравнители

Измервания на дебелината

Свържете се с микрометри
Суперкалипер на Vernier
Триангулационни ЛАЗЕРНИ сензори
Линейни преобразуватели
LVDT преобразуватели
Цифрови сравнители
ЛАЗЕРНИ дебеломери
Магнитни манометри
Ултразвукови манометри
Датчици за дебелина на вилицата

Измервания на позицията

ЛАЗЕРНИ измерватели на разстояние
Триангулационни ЛАЗЕРНИ сензори
Линейни преобразуватели
LVDT преобразуватели
Оптични линии

Измервания на височина

ЛАЗЕРНИ измерватели на разстояние
Триангулационни ЛАЗЕРНИ сензори
Линейни преобразуватели
LVDT преобразуватели
Цифрови сравнители
висотомери
Рейсмуси

Измервания на диаметъра

Триангулационни ЛАЗЕРНИ сензори
Суперкалипер на Vernier
LASER микрометри
Свържете се с микрометри
Цифрови сравнители
Сплит-Ball
LVDT преобразуватели

Измервания на овалността

Триангулационни ЛАЗЕРНИ сензори
Суперкалипер на Vernier
LASER микрометри
Свържете се с микрометри
Цифрови сравнители
Сплит-Ball
LVDT преобразуватели

Измервания на ширината

ЛАЗЕРНИ измерватели на разстояние
Триангулационни ЛАЗЕРНИ сензори
Линейни преобразуватели
LVDT преобразуватели
Оптични линии
Суперкалипер на Vernier
Цифрови сравнители

Мерки за дължина

ЛАЗЕРНИ измерватели на разстояние
Триангулационни ЛАЗЕРНИ сензори
Линейни преобразуватели
LVDT преобразуватели
Оптични линии
Суперкалипер на Vernier
Цифрови сравнители

Измервания на дълбочина

ЛАЗЕРНИ измерватели на разстояние
Триангулационни ЛАЗЕРНИ сензори
Линейни преобразуватели
LVDT преобразуватели
Устройства за измерване на дълбочината

Измервания на въртящия момент

Датчици за въртящ момент на пейка
Преносими датчици на въртящия момент
Датчици за въртящ момент на капачките
Гаечни ключове

Измервания на дефекти

Стробоскоби
Системи за зрение

Измервания на якост

Датчици за въртящ момент на пейка
Преносими датчици на въртящия момент
Датчици за въртящ момент на капачките
Гаечни ключове

Измервания на профила

ЛАЗЕРНИ измерватели на разстояние
Триангулационни ЛАЗЕРНИ сензори
Линейни преобразуватели
LVDT преобразуватели
Профилни проектори

Мерки за изместване

ЛАЗЕРНИ измерватели на разстояние
Триангулационни ЛАЗЕРНИ сензори
Линейни преобразуватели
LVDT преобразуватели
Оптични линии

Измервания на усукване

Датчици за въртящ момент на пейка
Преносими датчици на въртящия момент
Датчици за въртящ момент на капачките
Гаечни ключове

Измервания на скоростта

Преносими скоростомери
Стробоскоби
Оптични метри