Нова регистрация на потребителя

С регистрацията ще имате възможност да видите цените на продуктите, да поискате техническа помощ, изтеглете документация, CAD чертежи и софтуер за конфигуриране.

Ще бъдете информирани и за промоциите и новите технологии, въведени на нашия сайт.

Предупреждение: Регистрацията в сайта се извършва чрез ръчно валидиране на вашата заявка, което предотвратява спама и гарантира максимална сигурност и спрямо крайния потребител.

По принцип валидирането на регистрацията се извършва в рамките на няколко минути от заявката, но може да отнеме и няколко часа в празничните дни.

[Wppb-регистър]