Системи за изкуствено зрение за контрол на дефекти на непрекъснати продукти в производствената линия

Машинното зрение е ключова технология за Индустрия 4.0 и проверката на дефекти в непрекъснати продукти на производствената линия.

С помощта на системи за зрение, като LED осветители, индустриални и линейни камери, процесори за изображения и изкуствен интелект, може да се постигне по-голяма точност при идентифициране на продуктови дефекти.

Системите, базирани на компютърно зрение, могат да помогнат на компаниите да идентифицират всякакви проблеми на ранен етап от производствената фаза.

Индустриалните камери с висока разделителна способност са в състояние да събират детайлна информация за наблюдавания обект и в комбинация с интелигентни сензори могат да открият и най-малките и незабележими за човешкото око проблеми.

Това ще позволи на компаниите бързо да идентифицират проблемите, преди те да имат значително въздействие върху техния производствен процес.

Допълнително предимство на технологиите, базирани на компютърно зрение, е способността им да съхраняват информация от различни източници, която може да се използва за създаване на усъвършенствани модели, които се използват ефективно при идентифициране на наличието или отсъствието на дефекти в текущото производство.

Това се изразява в по-малко шансове определени конкретни несъответствия да бъдат пренебрегнати и следователно също по-малък брой отхвърлени продукти, отколкото в миналото. Освен това високата производителност, предлагана от този тип системи, ги прави чудесен инструмент за подпомагане на качествените операции на промишлените предприятия и предотвратяване на бъдещи отпадъци.

Чрез използването на компютърно зрение като средство за идентифициране на потенциални проблеми в производствения процес, качеството на продукцията и производственият контрол могат да бъдат значително подобрени.

Следователно това несъмнено е много валидна помощ за гарантиране на гаранцията за качество на крайния продукт и постоянно подобряване на пазарното му представяне.

Визуалните системи се използват широко при проверка на дефекти на непрекъснати продукти на производствената линия. Тези системи позволяват на компаниите да намалят нивата на некачествени продукти и да увеличат производителността.

LED осветители, индустриални камери, изкуствен интелект (AI) и технология 4.0 позволяват по-точен поглед върху производствения процес.

Визуална система може да се използва за идентифициране и отстраняване на всякакви несъвършенства в масовото производство. Над линията се поставя оптичен сензор или индустриална камера, за да може да проверява прецизно всички произведени артикули. Използва се LED осветител за подпомагане на откриването на дребни дефекти по време на процеса. Осветлението е проектирано да подчертава всички важни детайли, които могат да показват дефект и да предоставят важна информация за качеството на продукта.

Усъвършенствани алгоритми и AI технология се използват за обработка на заснетите изображения, като се проверява дали има дефекти, които биха могли да компрометират качеството на крайния продукт. След това събраните данни се обработват и сравняват с предварително зададени стандарти, за да се определи дали има или не отклонение от желаните стандарти в производствения процес.

Линейните камери предлагат многоизмерен модел, който позволява на операторите бързо да откриват всякакви несъвършенства, преди детайлът да е завършил текущия си цикъл, като по този начин потвърждават, че интерфейсът човек-машина се развива благодарение на индустрията 4.0 и съвременните технологии, прилагани в изкуственото зрение.