Измервания на якост

Датчици за въртящ момент на пейка
Преносими датчици на въртящия момент
Датчици за въртящ момент на капачките
Гаечни ключове

Измервания на усукване

Датчици за въртящ момент на пейка
Преносими датчици на въртящия момент
Датчици за въртящ момент на капачките
Гаечни ключове

Измервания на въртящия момент

Датчици за въртящ момент на пейка
Преносими датчици на въртящия момент
Датчици за въртящ момент на капачките
Гаечни ключове